Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oficina Municipal d'Escolarització (OME). Paeria de Cervera.

Adreça: Pl. Major, 1. Cervera
Telèfon: 676053984
Correu electrònic: educacio@cerverapaeria.cat

L’OME és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament en el procés d’escolarització de l’alumnat, en els centres educatius finançats amb fons públics.

L’OME intervé en el procés d’escolarització de l’educació infantil, de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria (ESO).

Les funcions de l’OME són: informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa dels centres educatius; rebre sol·licituds d’admissió i comprovar-ne la presentació de tots els requisits, durant el període de preinscripció; remetre les sol·licituds als centres escollits en primera opció i publicar la relació de l’alumnat inscrit i admès.

L’Oficina Municipal d’Escolarització té com a finalitats:
• Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació, mitjançant la comissió d’escolarització.
• Orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa.
• Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del decret de preinscripció i matrícula i de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització

  • Infància
  • Joventut

Document Actions