Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cooperació Municipal

El Consell Comarcal de la Segarra té signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i assistència municipal.

Any 2019, signatura del conveni: 15 d’octubre de 2019.

El conveni es desplega a través de les actuacions següents:

 

Servei d’assistència tècnica per a la prestació de les funcions públiques necessàries a les corporacions locals (SAT)

Aquest conveni permet que 8 ajuntaments de la comarca disposin del servei de secretaria i intervenció prestat directament pel Consell Comarcal mitjançant 4 professionals que estan assignats a aquest servei.

 

Servei de cooperació i d’assistència als municipis (ST)

Servei que ofereix assistència tècnica als ajuntaments, en matèria de planificació territorial, desenvolupament de plans i projectes, recerca de finançament, revisions i actualitzacions cadastrals municipals, etc.

També s’ofereix assistència tècnica als ajuntaments en matèria cartogràfica i treballs topogràfics per a la redacció de projectes municipals constructius: amidaments, definició de límits de parcel·les i cubicacions, aixecaments topogràfics, elaboració de plànols topogràfics, elaboració i manteniment de recursos cartogràfics digitals de la comarca.

Aquest servei també s’encarrega de l’actualització i manteniment de la base de dades municipals de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL). És una enquesta que inventaria els equipaments i les instal·lacions públiques (habitatges, abastaments d’aigua, sanejament, enllumenats, edificis públics, sanitat, culturals, camins i carreteres, ...).

 

Amb la col·laboració de:

descarga.png

https://www.diputaciolleida.cat