Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Article de la consellera de Serveis Socials, Salut i Igualtat "Justícia social"

L'Assemblea General de les Nacions Unides va establir el Dia Mundial de Justícia Social el 20 de febrer, segons una resolució adoptada per unanimitat. Aquest dia es busca donar suport a les iniciatives mundials encaminades a eradicar la pobresa i promoure el treball digne, la igualtat i l'accés al benestar social i la justícia per a tots.

Aquesta justícia social és un principi fonamental que necessita ser reivindicat i portat a terme contínuament i on mai hem d'abaixar la guàrdia. No es pot avançar si no es respecten tots els drets i les llibertats. Llibertat és un concepte molt ample que va (o hauria d'anar) inclosa dins els nostres drets bàsics.

Hem d'assumir el compromís de promoure sistemes econòmics basats en els principis de la justícia, l'equitat, la democràcia, la participació, la transparència, la rendició de comptes i la inclusió. Una bona part del canvi en els sistemes econòmics ha esdevingut per la nova economia digital, especialment des dels inicis de 2020, com tots sabem.

Els nous hàbits de consum i gestió requereixen noves infraestructures, processos i capacitats internes eficients que siguin suficients per respondre a aquestes noves necessitats i atenció de la població.

Ens hem "globalitzat", i a la vegada som interdependents de les tecnologies i tot això tan enrevessat (i de vegades, excloent) i global, ho hem de portar/adaptar/millorar al nostre territori. Dintre d'aquests fets concrets (interdependents, tecnologies, globalització, diagnosi territorial), per ajustar-ho als objectius, ara els consells comarcals estem treballant amb el departament de drets socials el contracte programa, des d'on es gestionen els diners de cada territori pels pròxims quatre anys que aniran destinats a les necessitats i atencions bàsiques. En aquest contracte programa es fa un pas més per millorar l'atenció a les necessitats rurals, on tot esdevé més complicat per distàncies, falta de mitjans, envelliment de la població, i s'ha repartit en tres grans línies principals: drets socials, empresa i ocupació, i igualtat i feminismes.

Dit això, la primera i més important mesura a prendre, serà que durant el primer trimestre del 2023, el Departament de Drets Socials i les entitats municipalistes, es comprometen a impulsar un procés d'avaluació sobre el funcionament d'aquest període.

Fent lectura acurada del text íntegre, les meves conclusions que voldria compartir són: la realitat és que defensem els principis de justícia social quan promovem la igualtat de gènere. Que promovem la justícia social quan eliminem les barreres que enfronten les persones per motius de gènere, edat, raça, ètnia, religió, cultura o discapacitat i quan gestionem el nostre territori basant-nos en les necessitats concretes d'aquest. Que quan s'atenen les necessitats de l'entorn i de les persones és quan defensem realment els principis de justícia social. Justícia social és salut, és un habitatge digne, un treball just, una vellesa plaent, una educació equitativa, la igualtat d'oportunitats i moltes altres coses. Per tant, qualsevol objectiu a aconseguir ha de sortir del gran principi que és viure com si cada dia fos 20 de febrer. I en això estem...


Gemma Martínez Sangrà.
Consellera de Serveis Socials, Salut i Igualtat

Febrer, 2022.