Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Magatzem de moments

Magatzem de moments

Proposta didàctica elaborada per Alba Cuñé i Patrícia McGill, amb la col·laboració d'Eric Grau.

Experimentem i reflexionem sobre “el temps del conte”. Confegim un magatzem de moments.

Les responsables de la proposta didàctica l'entreguen a les escoles. Nens, nenes i mestres escullen a classe com volen enfocar la cerca per tal de confegir el seu magatzem de moments, quines preguntes faran de totes les que es proposen, com recolliran allò que esbrinin (gravacions, quadern amb dibuixos o fotografies, paraules); després realitzen les tasques a casa, es passen les llibretes els uns als altres, i, finalment, comenten el què ha passat. Per acabar, entreguen tot el material per a una exposició. Les classes, i altres persones, visiten l'exposició.

La proposta està dirigida a cicle inicial i mitjà, i s'estructura així: 

  • Arriben els contes a la Catxipanda a l'aula.
  • Alumnes i mestres comenten què ha passat.
  • Cada persona explica la seva vivència en relació al món dels contes.
  • Es presenta la proposta Magatzem de moments, amb una sèrie de preguntes a l'entorn de QUAN, ON, QUI.
  • Es decideix la línia de treball per a cada grup, els materials i la tècnica a utilitzar.
  • Es planifica la rotació del material d'alumne a alumne.
  • L'alumne explica el treball als familiars, fa enregistrament sonor i/o fotogràfic, pren apunts a la llibreta d'allò que li sembla adient i ho torna a classe.
  • Es fa una xerrada a l'aula amb reflexions col·lectives.
  • S'organitza el material per a una exposició.

QUAN I QUÈ

El conte oral pot servir com a eina de transmissió cultural i educativa, amb els valors ètics i morals que porta implícits. Transmesa de generació en generació, la tradició oral recull la cultura popular i desenvolupa a través d’uns motius (personatges, accions, paisatges, sons,

estils de narració) els costums i les tradicions de la comunitat que representa.

El conte popular té un origen i un autor que es perd en el temps. Generació rere generació, adopta el relat com a propi, és a dir l’adapta, el versiona i l’assimila: el recrea. En aquest procés és característic emprar el lèxic o les expressions pròpies de l’entorn on es relaten.

Els contes han estat presents en diferents estrats socials i amb diferents funcions al llarg de la història. En ocasions el conte ha estat utilitzat com a eina d'aprenentatge i de denúncia social, i en d'altres com a eina de propaganda. S'ha versionat rondalles segons el context temporal i social de l’època, i se n'han creat de noves incentivades per la imaginació popular i els fets que se succeïen.

SITUACIÓ ACTUAL

En l'actualitat, el conte popular és vigent, i s'escampa des de l'àmbit educatiu i familiar, fins al cultural i d'esbarjo. En el cas que ens ocupa, volem reforçar la transversalitat del conte: un art conreat a casa i a l'escola, entre companys i família, amb persones més grans i més petites, en escenaris, al carrer, o a l'aula, que, en el cas de l'infant, contribueix a cohesionar la construcció de seva singularitat, el desenvolupament de les seves potencialitats: tot allò que l'ajuda a configurar-se com a ésser lliure i independent. Constitueix, per tant, un punt de referència essencial per a l'educació.

OBJECTIUS

Volem donar la paraula a nenes i nens, i que interroguin els seus familiars, veïns o adults que els envolten, que facin ús del record per iniciar un nou relat o reelaborar  l'existent, tot partint de l’experiència personal. A partir de la pregunta de l'infant, l'adult escoltarà, recordarà, explicarà, i junts evocaran moments viscuts.

El treball és un procés d’intercanvi, on la formulació de preguntes portarà a perseguir idees, a intuir camins i estratègies de reflexió, a afilar la memòria, per esbossar nous projectes i imaginar-se les coses des d’una nova òptica. 

DIBUIX MAGATZEM 5.jpeg

ARXIU DE VÍDEO de la proposta didàctica Magatzem de moments.

ARXIU D'ÀUDIO de la proposta didàctica Magatzem de moments.