Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nou servei de recollida selectiva d’elements punxants a les deixalleries de Cervera i Guissona

Les deixalleries de Cervera i Guissona disposen d’uns nous contenidors específics per a la recollida d’agulles, xeringues, llancetes i objectes punxants de procedència domèstica, és a dir, aquells generats als domicilis particulars a conseqüència de tractaments domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada, com per exemple la diabetis. A causa del risc que comporten per a la salut, requereixen una recollida diferenciada per garantir una bona gestió de les restes.

Imatge del cubell destinat a la recollida selectiva d’elements punxants
Imatge del cubell destinat a la recollida selectiva d’elements punxants

DIMARTS 26 JULIOL 2022

Les persones que necessitin fer ús del servei, cal que capsulin o protegeixin les agulles, llancetes o altres elements punxants amb el seu tap o caputxó i dipositin els residus en un recipient rígid i estanc per fer l’acopi al domicili (per exemple en ampolles o envasos de detergent, de plàstic). Un cop ple, quan vulguin desfer-se’n, hauran de portar aquest recipient a la deixalleria i dipositar-lo dins d’un contenidor específic, homologat per a la recollida de residus sanitaris. El personal de les deixalleries assessorarà al veïnat.

El contenidor, que s’ha instal·lat dins de la caseta de residus especials, juntament amb la resta de residus especials i perillosos, s’identifica amb un cartell identificatiu amb el text “AGULLES I PUNXANTS” i està etiquetat com a residu biològic incinerable de procedència domiciliària. La prestació d’aquest servei ha entrat en funcionament dins el pla que s’està desplegant progressivament des de l’Agència de Residus de Catalunya.

Les deixalleries de Guissona i Cervera s’encarregaran de gestionar aquests residus d’acord amb la normativa vigent, és a dir, amb un gestor autoritzat i amb la documentació corresponent que s’escaigui. La destinació final d’agulles, xeringues, llancetes i objectes punxants de procedència domèstica serà la incineració D10, mitjançant un gestor autoritzat per al tractament de residus sanitaris.

Galeria d'imatges