Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aterratge

En la primera fase d’aterratge es va caracteritzar el territori de la Segarra a partir d’una enquesta en línia. Un exercici de diagnosi que ha permès treballar algunes variables a escala comarcal, mentre que també ha permès elaborar una fitxa municipal on queden recollits els actius del territori per a la dinamització econòmica local i l’ocupació, l’estat de la col·la­boració públic-públic (municipis i/o Consell Comarcal) i públic-privat (centres educatius i/o empresa), una autodiagnosi municipal (punts forts i punts febles del Desenvolu­pament Econòmic Local i l’Ocupació) i també es copsen les expectatives que hi ha a nivell local entorn el Pla Estratègic pel Desenvolupament i l’Ocupació de la Segarra.

Per altra banda, també s’ha realitzat una anàlisi i diagnosi quantitativa, a partir d’un seguit de dades i indicadors estadístics a partir d’informació ja publicada per altres entitats, com Idescat o SABI. Aquest conjunt de dades, estudiades en una sèrie temporal adequada, permeten conèixer les tendències demogràfiques, econòmiques i socials que ha experimentat la Segarra fins a dia d’avui.

      

Materials PE.jpg