Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Taula de mobilitat

L’objectiu de la taula de mobilitat és donar resposta a les mancances que perviuen a la comarca en relació a la xarxa de transport públic: comunicació amb els usuaris dels horaris disponibles, solucions im­plementades en el nivell municipal i restriccions legals que comporten les concessions.

Alguns resultats esperats de les convocatòries:

  • Diagnosi compartida de la problemàtica de mobilitat present al conjunt de la co­marca de la Segarra.

  • Conèixer diverses bones pràctiques en matèria de mobilitat en territoris rurals, a poder ser, catalans (en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya).

  • Definició conjunta de la problemàtica detectada i possibles estratègies per abor­dar-la.

  • Desenvolupament de dues proves pilot en col·laboració amb la Generalitat de Ca­talunya, concretament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.