Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2.- TAULA DE TURISME

L’objectiu de la taula de turisme és desplegar l’oferta turística integrada i en xarxa de la Segarra valorant els recur­sos turístics de la comarca per generar major atractivitat, agrupant les iniciatives ja endegades i dotant-les de major valor, i alhora,  treballar per un turisme inclusiu.

Accions  a dur a terme:

  • Inventariar els recursos turístics de la comarca per, posteriorment, classificar-los de manera intuïtiva perquè siguin fàcils de trobar.
  • Elaborar l’agenda conjunta -calendari- d’esdeveniments i activitats turístiques de la comarca.
  • Dissenyar i acordar entre els agents turístics privats de la comarca quins serien els paquets turístics per oferir, en funció de les tipologies de públic turístic que es vol atraure.
  • Pensar i acordar el nou web de turisme de la Segarra, a partir del que ara hi ha dins el web del Consell Comarcal.
  • Posar en marxa una estratègia de comunicació conjunta i comarcal en xarxes so­cials sobre el turisme a la Segarra.
  • Crear espais de trobada i foment de cooperació empresarial entre restauradors i allotjaments turístics de la comarca.
  • Prestar un suport eficaç als agents turístics i comercials de la comarca.
  • Valorar, en funció del desenvolupament assolit en el projecte i de les necessitats detectades, la conveniència i possibilitat d’incorporar una nova figura professional que assumeixi el projecte de desplegar l’oferta turística integrada i en xarxa a la Segarra.

Turisme.png