Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Banc de productes de suport

Els Bancs de productes de suport són serveis que proporcionen productes d’ajuda tècnica a persones amb discapacitat o dependència en modalitat de préstec, amb l’objectiu de millorar la seva autonomia personal o bé facilitar la tasca del seu cuidador/a, promovent la seva continuïtat al domicili. Generalment són situacions de necessitat sobtada o esdevinguda en poc temps, siguin transitòries o de llarg termini. Alhora ofereix informació, assessorament i orientació tècnica en adaptacions domiciliàries i d’accessibilitat.

Es poden prestar aquests productes mentre no s’obtenen per altres programes d’ajuts o bé per no poder accedir a altres programes de suport pel fet de no complir alguns dels requisits malgrat necessitar l’ajuda tècnica.

Els productes de suport es classifiquen segons el seu ús en:

  • Canvis posturals: llits articulats, baranes, matalàs “antiescares”, coixins, entre altres.
  • Transferències: grues, arnès, discs giratoris, entre altres.
  • Higiene personal: alça de vàter, cadira de dutxa, entre altres.
  • Mobilitat: cadira de rodes, crosses, caminadors, entre altres.
  • Estris de menjar: plats, gots, coberts adaptats, entre altres.

Per fer-ne ús s'abonarà una fiança per a garantir el bon ús dels materials i en el cas de productes o paquets de productes s'abonarà un lloguer simbòlic mensual.

La persona que requereixi aquest servei, haurà de posar-se en contacte amb la treballadora social de l’ajuntament de la seva localitat.

Per a més informació podeu trucar al telèfon: 973531300 o a l'adreça electrònica: serveissocials@ccsegarra.cat

Facebook i Twitter FLYERBO21_Página_1.jpg

Facebook i Twitter  FLYERBO21_Página_2.jpg