Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'equip

L’àrea la conformen:

  • Directora de l'àrea: format per una cap d'àrea que lidera i coordina l'acció de tots els equips i professionals. 
  • Equip de Serveis socials bàsics: som un equip interdisciplinari, format per sis treballadores socials, tres educadores socials i una psicòloga.
  • Equip d'específics: som un equip multidisciplinari format per una sociòloga i una educadora social per l'acció comunitària, una jurista per temes d’igualtat i família i una psicòloga per temes d’immigració.
  • Equips d’atenció a la infància i a l'adolescència: son diferents equips entre els quals hi ha l'EAIA, amb una psicòloga, un pedagog, una educadora social i un treballador social, el CDIAP format per una psicòloga, una treballadora social, una fisioterapeuta i una logopeda i el Servei d’intervenció socioeducativa itinerant (SISI) coordinat per una educadora social.
  • Equips d’administració: dins l’àrea també comptem amb dues administratives.

  • Dinamització en TIC responsable del Punt Òmnia.