Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qui som?

L’àrea de Serveis socials del Consell Comarcal de la Segarra som un equip de professionals que treballem amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, cercant les eines i estratègies necessàries perquè s’apoderin i siguin autònomes en el desenvolupament del seu projecte de vida, en integració i vinculació al seu entorn familiar i comunitari. Els Serveis socials depenem del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. (LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials).

L’àrea la conformen:

  • Directora de l'àrea: format per una cap d'àrea que lidera i coordina l'acció de tots els equips i professionals. 
  • Equip de Serveis socials bàsics: som un equip interdisciplinari, format per sis treballadores socials, tres educadores socials i una psicòloga.
  • Equip d'específics: som un equip multidisciplinari format per una sociòloga i una educadora social per l'acció comunitària, una jurista per temes d’igualtat i família i una psicòloga per temes d’immigració.
  • Equips d’atenció a la infància i a l'adolescència: son diferents equips entre els quals hi ha l'EAIA, amb una psicòloga, un pedagog, una educadora social i un treballador social, el CDIAP format per una psicòloga, una treballadora social, una fisioterapeuta i una logopeda i el Servei d’intervenció socioeducativa itinerant (SISI) coordinat per una educadora social.
  • Equips d’administració: dins l’àrea també comptem amb dues administratives.

  • Dinamització en TIC responsable del Punt Òmnia.

El Consell Comarcal gestiona els expedients de l'Àrea de Serveis Socials mitjançant l'aplicatiu informàtic Hèstia, finançat anualment, des de l'any 2012, per una aportació de la Diputació de Lleida.
Prestacions econòmiques de caràcter social amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
  • Ajuts d'urgència social per atendre necessitats bàsiques.
  • Servei de teleassistència.

diputacio-lleida.png

 

Si vols accedir a la memòria de l'àrea clica aquí.

Vivim una realitat social cada cop més complexa. L'increment de la longevitat de la població, la diversificació dels models familiars, la diversitat cultural, i tot això, dins del marc d'una societat que vol ser un agent actiu i participar en els temes que l'afecten, a més, la situació a què ens ha portat la Covid-19, fa que en aquest moment, s'hagi de replantejar contínuament quin paper hi té l'administració, fent un esforç per identificar els nous reptes, i de determinar des d'on i com s'hi ha de donar resposta, remarcant que el 30 per cent de la població viu als 19 municipis petits de La Segarra, on cal apropar els serveis. Si detectem i abordem les necessitats que a través de les diagnosis realitzades des de l'àrea s'han anat concretant, podrem aplicar polítiques orientades en el sentit d'eliminar aquestes necessitats i podrem dir que anem pel bon camí. I aquest camí, arribarà al seu destí amb el compromís i l'esforç dels i les professionals que tenim al Consell Comarcal de La Segarra, l'equip humà al qual vull agrair la seva dedicació, la bona feina i la implicació.