Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escola de Les Pallargues

Descripció: Escola d'educació infantil i primària
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, s/n 25212 Les Pallargues (Els Plans de Sió)
Telèfon: 973520276
Correu electrònic: c5003500@xtec.cat

L’escola de Les Pallargues pertany al municipi de Plans de Sió (La Segarra). Hi acudeixen alumnes dels pobles de Sisteró, Les Pallargues, Moncortés, Concabella , Pelagalls, Mont-roig, Hostafrancs, Sedó, la Figuerosa i Riber. L’escola ocupa  l’edifici de l’Ajuntament de les Pallargues.

L’escola pertany a la ZER la Segarra formada per dues escoles més, l’Escola de Sanaüja i l’Escola Vall Ondara.

Els aspectes més destacats que caracteritzen el treball a les aules i a l’escola en general són: 

La llengua catalana és la vehicular i d’aprenentatge de l’escola. Potenciem l’ús comunicatiu i funcional, alhora que vetllem pel coneixement i domini de totes les llengües curriculars. Creiem que l’educació és un fet que abarca diferents aspectes que contribueixen al desenvolupament integral dels infants, per això tenim molt en compte la part emocional i humana, intel·lectual, i d’actitud i valors.

Prioritzem el treball d’educació emocional i de valors per ajudar al desenvolupament d’unes competències socials que afavoreixin el benestar, la felicitat i la convivència positiva amb el grup. Per a la resolució de conflictes veiem bàsic treballar el bon diàleg i la tolerància, i així permetre una convivència respectuosa, d’igualtat i integradora.

Els infants han de ser els protagonistes del seu propi aprenentatge promovent una actitud investigadora, reflexiva i crítica.

Cal sempre respectar els diferents ritmes d’aprenentatge i fomentar la cooperació i el treball en equip. Hem d’aprofitar el fet que siguem una escola petita per establir uns vincles entre família i escola que afavoreixin un procés d’aprenentatge integral.

Volem que l’escola es converteixi en un espai de participació on tothom pot trobar un lloc per col·laborar.

Ens agrada fer treball per projectes, tant propis del grup com interdisciplinars on involucren tots els alumnes de l’escola. També fem treball per racons, tallers internivells, ambients, entre d’altres activitats que considerem d’èxit.

Pretenem estimular els valors propis d’una societat democràtica: esperit crític i creatiu, responsabilitat, participació, saber pensar i raonar, ser coherent, l’esforç personal i de grup, l’interès i el gust per aprendre a aprendre, la solidaritat, la cooperació i l’actitud per compartir, l’empatia, l’acceptació de la diversitat i els respecte als altres, l’actitud de diàleg i la capacitat de comunicació, el respecte i la defensa de la natura, dels materials i dels objectes i el desig de millorar el món. Aquests valors són bàsics i els hem de tenir presents sempre durant la formació dels nostres alumnes.

  • Educació i formació