Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal afavoreix que la prestació del servei d’atenció precoç a la comarca (CDIAP) depengui directament de la Generalitat.

La petició de l’empresa CDIAP SEL SCP, com a servei especialitzat, de poder dependre directament de la Generalitat, és el resultat de reunions a tres bandes; Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de la Segarra i Centre SEL SCP.

http://www.cdiapselsegarra.cat/
http://www.cdiapselsegarra.cat/

DIVENDRES 31 MARÇ 2023

El passat dia 8 de març, el Ple del Consell Comarcal de la Segarra va aprovar la proposta de resolució del Conveni de Col·laboració entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Segarra per a la prestació del servei d’atenció precoç a la comarca. Aquest servei es treu periòdicament a licitació, i des de l’any 1995 l’està realitzant l’empresa Centre SEL SCP. És un servei especialitzat que realitza un conjunt d’intervencions assistencials i preventives, dirigides als infants fins als 6 anys, a les seves famílies i a l’entorn, amb l’objectiu de donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens i les nenes amb trastorns en el seu desenvolupament ja sigui físic, psíquic o sensorial o que es troben en risc de patir-los.


La resolució del conveni és el resultat de reunions a tres bandes (Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de la Segarra i Centre SEL SCP ) i respon a la petició de l’empresa CDIAP SEL SCP, com a servei especialitzat que és, de poder dependre directament de la Generalitat, sense que el servei -infants i famílies- se’n ressenti.


Fins ara, el Consell Comarcal només actuava com a gestor i intermediari del finançament entre Generalitat i CDIAP. Amb aquest canvi, serà la pròpia empresa que licitarà amb la Generalitat. La prestació del servei s’adreça a tots els municipis que integren la comarca de la Segarra i se centralitzarà en dos espais – actualment a Cervera i en breu també a Guissona– per tal d’aproximar l’atenció a les famílies.


Gemma Martínez Sangrà Consellera Comarcal de la Segarra de Serveis Socials, Salut i Igualtat.