Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pressupost inicial 2022 del Consell Comarcal de la Segarra.

Article del President del Consell Comarcal de la Segarra, Francesc d’Assís Lluch Majoral.

Imatge del President, Francesc Lluch.
Imatge del President, Francesc Lluch.

DIMARTS 25 GENER 2022

El pressupost del Consell Comarcal de La Segarra està conformat per la suma de tres estats pressupostaris:

  1. Consell Comarcal pròpiament dit. Amb un import de 7.534.389,16€.
  2. (Gestió aigües de La Segarra). Aigua en alta que se subministra a diferents ajuntaments.  Amb un import de 2.807.612,71€.
  3. Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central (Leader). Adscrit al Consell de La Segarra. Gestió d´Ajuts Europeus per el desenvolupament rural de Catalunya. Amb un import de 239.912,18€.

El pressupost total és de 10.460.422€ (una vegada restats 121.492,02€ de transferències internes).

Per tant, el 72% del total correspon als Serveis Generals de Consell, que es desglossa principalment  de la següent manera:

  • Serveis Socials: 1.785.463€. 23,7%.
  • Medi Ambient. (Residus): 2.302.333€. 30,6%.
  • Cultura i Ensenyament: (Transport Escolar). 1.371.408€. 18,2%

El Consell Comarcal és una entitat que presta diversos serveis els quals majoritàriament estan finançats amb els ajuts que rep d’altres organismes públics i per tant el finançament és de caràcter finalista. Al voltant d’un 90% dels ingressos estan afectats a programes o actuacions determinades. A més, cal recordar que el Consell Comarcal, a diferència dels ajuntaments, no recapta impostos i aquest fet limita molt la seva capacitat d’autofinançament.

Per aquest motiu el pressupost 2022 és molt similar al del 2021; es pot denominar com continuista, però el marge de maniobra és pràcticament inexistent.

Només cal veure el detall de la partida de les inversions, que només és de 101.950€, bàsicament distribuït entre compra de material de recollida i tractament d´escombraries, banc de productes de suport, mobiliari, equips per processos de tractament de la informació, instal·lacions tècniques i despeses en aplicacions informàtiques.

Al ser el marge de  maniobra tan reduït , durant molts anys han anat quedant endarrerides diferents actuacions a la seu del Consell, com per exemple les obres del primer pis el qual està pendent d’obrar i a dia d’avui pràcticament és un espai buit; també està pendent el canvi de l’aparell de calefacció-climatització, totalment desfasat i ineficient.

A més, és necessari adequar els espais per millorar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda atès que l´edifici presenta moltes barreres arquitectòniques.

Cal destacar que les necessitats derivades dels serveis que es presten a la ciutadania han anat augmentant amb el transcurs dels anys, com per exemple els Serveis Socials on la demanda ha crescut molt. Aquest fet fa que incrementin les llistes d’espera al no disposar de despatxos per poder atendre de forma individualitzada i mantenir la confidencialitat i privacitat del servei.

També és un fet que els treballadors i treballadores del Consell, actualment  quasi un centenar, estan en alguns casos treballant en unes condicions poc recomanables ja que els espais son molt reduïts i tenint en compte que estem en plena pandèmia, és imprescindible millorar les condicions dels llocs de treball.

Per tot això, els grups polítics d´ERC i de la CUP, que formen l´equip de govern  del Consell Comarcal de La Segarra, hem decidit destinar els fons de cooperació addicionals de les anualitats 2020 i 2021 a poder fer aquestes obres durant aquest any 2022.

Això redundarà en poder prestar uns millors serveis a tots els veïns i veïnes de la Segarra i també en poder disposar d’unes instal·lacions adequades, més eficients energèticament i més espaioses que, sens dubte, milloraran les condicions laborals de la plantilla del Consell Comarcal.

Francesc d’Assís Lluch Majoral
President del Consell Comarcal de la Segarra.