Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nota explicativa de la tarifa vigent de l’aigua que subministra el Consell Comarcal de la Segarra

S’entén que aquesta és una tarifa solidaria per tots els ajuntaments beneficiaris, independentment de la seva ubicació geogràfica

Estació de Tractament d’Aigua Potable de Ratera
Estació de Tractament d’Aigua Potable de Ratera

DIVENDRES 04 SETEMBRE 2020

El preu de l’aigua en alta a la Segarra, és a dir, l’aigua que el Consell Comarcal serveix als dipòsits municipals, és el mateix per a tots els ajuntaments, independentment que es trobin situats a l’extrem més alt de la vall del Sió o del Cercavins, o bé a la part més baixa de la vall i més propera al Canal d’Urgell, d’on es capta l’aigua.

Les tarifes actuals, aprovades per l’Agencia Catalana de l’Aigua, estan constituïdes per dos conceptes, una quota fixa i una de variable. La quota fixa engloba la compra de l’aigua al Canal d’Urgell, el manteniment de la xarxa i el tractament de l’aigua i s’aplica el valor mig dels consums dels últims tres anys, mentre que la quota variable, que es refereix essencialment a la energia elèctrica, s’aplica al consum real de cada ajuntament.

A la tarifa cal afegir-hi el cost que el Canal d’Urgell factura per les tanques que cal fer fora de la campanya de reg, que obliga a fer unes embassades per acumular aigua quan el canal està fora de servei. Aquest valor, idèntic per a tots, es factura en funció de la demanda prèviament feta per cada ajuntament.

El preu mig de l’aigua en alta l’any 2019 ha resultat de 0,79 €/m3, valor al que cada ajuntament hi ha d’afegir el cost de les tanques en funció del cabal que hagi demanat en aquest període, d’octubre a març, en el que al canal s’hi fan tasques de manteniment, el obliga fer unes tanques per la reserva d’aigua.

Les diferències en relació al valor mig del preu de l’aigua en alta, que poden detectar-se entre alguns ajuntaments només poden ser degudes a les variacions en el consum. A l’aplicar-se el terme fix al consum mig dels últims tres anys, pot ser que en un any amb molt consum el preu mig sigui menor, però en un any de poc consum la incidència del terme fix en el metre cúbic sigui en aquets cas major.

 

Xavier Pintor Serra

Vicepresident primer del Consell Comarcal de la Segarra i responsable de l’Àrea Técnica.