Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es presenta l’Agenda Rural de Catalunya al Consell d’Alcaldies de la Segarra

L’Agenda Rural és un document que identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament i que ha d’esdevenir un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país.

Cervera
Cervera

DIMECRES 26 OCTUBRE 2022

La Sala Francesc Buireu a Cervera ha acollit la presentació de l’Agenda Rural de Catalunya als alcaldes i alcaldesses de la Segarra.

La benvinguda ha anat a càrrec del President de l’ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya), Francesc Lluch, i alhora President del Consell Comarcal. Acompanyat d’Eduard Trepat, coordinador d’ARCA.

L’Agenda Rural és un document que identifica les necessitats i reptes del territori rural per garantir-ne les condicions de vida i de desenvolupament i que ha d’esdevenir un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país.

La seva elaboració va néixer de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va encarregar a una comissió redactora formada per diferents agents, que ha suposat la participació de més de 1.200 persones a través de diversos tallers organitzats arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural. Com a resultat d’aquest procés, s’han definit un total de 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 s’han identificat com a estratègiques. Aquestes accions s’organitzen entorn de set grans reptes; persones, benestar i repte demogràfic.Transició ecològica. Territori connectat. Sistema agroalimentari. Gestió forestal. Innovació i dinamització social i econòmica i, finalment, Governança.

Tal com ha explicat el President, Francesc Lluch, el gran desafiament de les administracions, com el Consell Comarcal, és vetllar i procurar el benestar per les persones, en especial, la que ens ocupa, les persones en comarques com la nostra, la Segarra, per tal que el món rural rebi totes les atencions i facilitats per poder-se desenvolupar amb tota la seva potencialitat i, al mateix temps, no solament mantenir viu un sector estratègic, sinó també mantenir la gent al territori on han nascut i a on volen viure.

Un cop finalitzada la presentació de l’Agenda Rural ha tingut lloc la sessió del Consell d’Alcaldies de la comarca presidida per Imma Secannell, Presidenta del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses. Durant la sessió s’ha informat dels diferents temes que es portaran a l’aprovació del Ple del Consll Comarcal a la setmana seguent. S’ha informat de la modificació puntual de diverses ordenances reguladores de taxes i preus públics de gestió de residus. Concretament un increment del 4% en totes les seves taxes.

Un altre punt ha estat l’acceptació de la cessió gratuïta de la titularitat dels bens integrats de l’estació de tractament d’aigua potable de Ratera al Consell Comarcal. 

I finalment, d’assumpte d’interès comarcal presentat pel President del Consell Comarcal, Francesc Lluch, ha estat la situació del mercat energètic que ha esdevingut en altes fluctuacions del mercat elèctric afectant molt negativament el preu de l’energia elèctrica. Aquest fet ha suposat que el cost de l’elevació de l’aigua, considerat aquest com a cost variable a la tarifa d’abastament en alta, passarà del 0.1454€/m3 de la tarifa aprovada del 2022 als 0,8371€/m3, valor que a l’incoporar-lo al pressupost previst per al 2023, representa que el preu del m3 de l’aigua en alta passarà del 0,873€/m3 de la tarifa parovada el 2022 als 1,4738€/m3 per a l’exercici 2023.

S’ha exposat que des del Consell Comarcal, Gestió d’Aigües de la Segarra, es mirarà de treballar amb accions que ajudin apaivagar aquesta pujada amb propostes com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la planta potabilitzadora de Ratera per a l’estalvi de llum i un parc solar a Ratera. 

Octubre, 2022.