Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern del Consell Comarcal aprova el cartipàs de l’ens comarcal .

El cartipàs comarcal, aprovat al Ple del Consell Comarcal del dimecres 26 de juliol, s’estructura en quatre grans àrees de gestió.

Imatge del Ple de cartipàs
Imatge del Ple de cartipàs

DIJOUS 27 JULIOL 2023

El Govern del Consell Comarcal aprova el cartipàs de l’ens comarcal .

En primer lloc es va fer la pressa de possessió de la consellera comarcal Eva Bonet Baqué (ERC-AM) per absència al Ple de constitució.

El cartipàs comarcal, aprovat al Ple del Consell Comarcal del dimecres 26 de juliol, s’estructura en quatre grans àrees de gestió;

Serveis de desenvolupament comarcal que integrarà els serveis comarcals de Promoció Econòmica, Desenvolupament rural, turisme i consum. Vicepresidència primera Anna Rius Alzamora..

 • Anna Rius Alzamora també és la consellera de Promoció Econòmica i desenvolupament rural.
 • Montse Closa Vilaplana, consellera de Turisme i Consum.

Serveis d’atenció a les persones que integrarà els serveis comarcals de Serveis Socials, Salut, Igualtat; Cultura, Ensenyament, Joventut i Esports. Consellera responsable Elena Guirado Garcia.

 • Elena Guirado Garcia, consellera de Serveis Socials, Salut i Igualtat.
 • Josep Giribets Pujol, conseller d’ensenyament
 • Anna Rius Alzamora , com a consellera Cultura.
 • Aleix Bochaca Bertran, conseller de Joventut i Esports.

Serveis als municipis que integrarà Abastament d’aigua i sanejament, Habitatge, Serveis Tècnics, Medi Rural, Gestió ambiental, protecció civil, Noves Tecnologies i Transició energètica. Conseller responsable Josep Maria Ribera Currià. 

 • Jordi Porti Salvador, com a conseller d’Abastament d’Aigües i Sanejament
 • Josep Maria Ribera Currià, com a Conseller de Serveis Tècnics i noves tecnologies
 • Josep Maria Mallol Gabarró, com a conseller de gestió ambiental
 • Josep Giribets Pujol, com a conseller de medi rural i protecció civil
 • Ramon Trullols Bergadà, com a conseller de transició energètica i habitatge

Serveis de règim intern que integrarà Serveis d’Assistència Tècnica als municipis, Hisenda, Transparència, Recursos humans, Participació ciutadana i comunicació. Vicepresidenta segona Imma Secanell Viladot

 • Imma Secanell Viladot, com a consellera d’Hisenda, Serveis d’Assistència Tècnica als municipis, Recursos humans
 • Presidència assumeix comunicació, participació ciutadana i transparència.

El Ple nomena vicepresidències al Consell Comarcal, per l'ordre en què es relacionen, les conselleres següents: Vicepresidenta primera: Anna Rius Alzamora i Vicepresidenta segona: Imma Secanell Viladot.

El Ple va aprovar les comissions i destacar com a comissió especial de traspàs de béns i serveis al Consell Comarcal del Solsonès per l’adscripció dels municipis de Torà i Biosca. Ramon Augé Gené (President) Anna Rius Alzamora (Vicepresidenta) Imma Secanell Viladot (Vicepresidenta) Josep Maria Ribera Currià (Àrea Serveis als Municipis) Elena Guirado Garcia (Àrea Serveis a les Persones) Josep Esquerra Aldomà i suplent Joan Santacana Vélez (Grups Oposició) Juan Bautista Prat González  (Grups Oposició)

El Consell d’Alcaldies correspondrà als alcaldes en el Consell constitutiu decidir a quin alcalde/essa li correspondrà la Presidència i a quin la Vicepresidència i es farà al mes de setembre.

Dedicacions i retribucions

Dedicació del 75% de la jornada.

La resta de consellers/es percebran indemnitzacions per assistència: 150€ als plens ordinaris, 50€ als extraordinaris. 150€ assistència al Consell de Govern i la resta de comissions 50€.

Representació a organismes i entitats

El Ple va aprovar els representants del Consell Comarcal als diferents organismes, segons la distribució que s’especifica al document adjunt

El president, Ramon Augé, va destacar que la nova estructura orgànica del Consell Comarcal és semblant a l’anterior, però ara amb l’ànima de reactivar els serveis de les àrees per arribar a tota la comarca. Com a conselleria nova es crea la de Medi Rural i s’aposta altre cop per la recent conselleria d’Energia que ja es va crear a finals de l’anterior mandat.

Imatges de Ramon Trilla. 

El Ple es pot visualitzar al Canal Youtube del Consell Comarcal.

Juliol, 2023.