Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal treu a concurs oposició una plaça de tècnic superior de recursos humans.

Es poden consultar les bases al Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica del Consell Comarcal.

Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal de la Segarra

DIJOUS 21 MARÇ 2024

El Consell Comarcal treu a concurs oposició una plaça de tècnic superior de recursos humans.

S’obre el procés selectiu per nomenar funcionari interí d'una plaça de Tècnic/a Superior, escala d'administració general, subescala tècnica de personal funcionari d’Interí, pertanyents al grup A, subgrup A1, vacants en la plantilla de personal del Consell Comarcal de la Segarra mitjançant el procediment de concurs-oposició i per a la constitució d'una borsa per a substitucions transitòries de titulars.

Es poden consultar les bases al Tauler d’anuncis de la Seu-Electrònica

Seu Electrònica de Consell Comarcal de la Segarra (eadministracio.cat)

La sol·licitud per prendre part en el procés de selecció s'ha de tramitar en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya / BOP.

Aquest tràmit es podrà formalitzar electrònicament a través del tràmit de la Seu electrònica del Consell Comarcal de la Segarra https://ccsegarra.eadministracio.cat/info.

                                                                 

Àrea de comunicació

premsa@ccsegarra.cat