Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

COMUNICAT DE SECRETARIA del Consell Comarcal de la Segarra:

Qualsevol tràmit que s’hagi iniciat i que estigui sotmès a termes o terminis resta suspès i interromput fins que perdi vigència el RD en principi vigent fins el dia 29 de març.

Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal de la Segarra

DILLUNS 16 MARÇ 2020

EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA COMUNICA:

El govern de l’Estat va aprovar el RD 463/2020 declarant l’Estat d’Alarma pel COVID-19, que es va publicar al BOE el dia 14 de març entrant en vigor el dia 15 de març la disposició addicional tercera regula la suspensió dels terminis administratius

“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”

La mesura és aplicable a tot el sector públic, per tant també al Consell Comarcal de la Segarra i EPEL GESTIÓ D’AIGÜES DE LA SEGARRA (GAS)

Per tant qualsevol tràmit que s’hagi iniciat i que estigui sotmès a termes o terminis resta suspès  i interromput fins que perdi vigència el RD en principi vigent fins el dia 29 de març.

Es recomanable que en el cas de licitacions de contractes convocades o procediments de personal, es publiciti la mesura, en tot cas un cop finalitzi la vigència del RD 463/2020, ja s’anunciaran els nous terminis.

                                              

Consell Comarcal de la Segarra

Dilluns, 16 de març de 2020.