Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qui som?

L’àrea de Serveis socials del Consell Comarcal de la Segarra som un equip de professionals que treballem amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, cercant les eines i estratègies necessàries perquè s’apoderin i siguin autònomes en el desenvolupament del seu projecte de vida, en integració i vinculació al seu entorn familiar i comunitari. Els Serveis socials depenem del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. (LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials).

L’àrea la conformen:

  • Directora de l'àrea: format per una cap d'àrea que lidera i coordina l'acció de tots els equips i professionals. 
  • Equip de Serveis socials bàsics: som un equip interdisciplinari, format per sis treballadores socials, tres educadores socials i una psicòloga.
  • Equip d'específics: som un equip multidisciplinari format per una sociòloga i una educadora social per l'acció comunitària, una jurista per temes d’igualtat i família i una psicòloga per temes d’immigració.
  • Equips d’atenció a la infància i a l'adolescència: son diferents equips entre els quals hi ha l'EAIA, amb una psicòloga, un pedagog, una educadora social i un treballador social, el CDIAP format per una psicòloga, una treballadora social, una fisioterapeuta i una logopeda i el Servei d’intervenció socioeducativa itinerant (SISI) coordinat per una educadora social.
  • Equips d’administració: dins l’àrea també comptem amb dues administratives.

  • Dinamització en TIC responsable del Punt Òmnia.

El Consell Comarcal gestiona els expedients de l'Àrea de Serveis Socials mitjançant l'aplicatiu informàtic Hèstia, finançat anualment, des de l'any 2012, per una aportació de la Diputació de Lleida.
Prestacions econòmiques de caràcter social amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
  • Ajuts d'urgència social per atendre necessitats bàsiques.
  • Servei de teleassistència.

diputacio-lleida.png

 

Document Actions