Àrees

Pla d'Inclusió i Cohesió Social

Pla d'inclusió i cohesió social

Logo Pla d’inclusió

 

Què és?

 

El Pla d’Inclusió i cohesió social de la comarca de la Segarra és una iniciativa de l’Àrea de Serveis Socials del Consell comarcal amb el finançament del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

El Pla d’inclusió i cohesió social és:

-  Una estratègia per planificar, dissenyar i coordinar accions en clau d’inclusió, Pla.

-  una eina per detectar, intervenir i preveure situacions de vulnerabilitat que es donin o es puguin donar, d’Inclusió social.

-  Supramunicipal, comarcal.

El Pla d’inclusió i cohesió social el conformen tots els serveis, recursos i entitats que treballen per milllorar la situació social de les persones que viuen a la Segarra.

 

 

Fases del Pla d’inclusió i cohesió social de la Segarra:

cronograma.jpg
 

 

FASE 1. Quina comarca tenim?  Coneixement de la realitat social de la Segarra

En la primera fase s’ha elaborat la diagnosi social que ha estat l’eina d’identificació dels factors d’exclusió social i dels col·lectius de població en situació de pobresa a partir d’informació actualitzada, pròxima i útil.

La diagnosi s’ha estructurat a partir de l’anàlisi dels factors de risc en els següents àmbits: laboral, econòmic, formatiu-educatiu, cultural i esportiu, social i sanitari, residencial, relacional i polític-ciutadà i territorial.

fase 1 dbx.JPG 

Us podeu descarregar la Diagnosi social 2011 AQUÍ
 

En aquesta fase es constitueixen 3 taules de treball de la Xarxa d’inclusió social per a consensuar i acordar les línies generals d’acció, els agents participants i les actuacions a dur a terme en el marc del Pla d’acció.

 

  • Taula d’atenció a les famílies en situació de pobresa.
  • Taula d’atenció a les persones en situació d’atur.
  • Taula d’envelliment de la població en municipis petits.

 

Els tres eixos d’acció del Pla d’acció són:

- Assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques per a tothom mitjançant el treball coordinat de tots els agents.

- Millorar l’ocupabilitat i formació de persones en situació d’atur, en especial, persones majors de 45 anys i joves amb baix nivell formatiu.

- Garantir la qualitat de vida de les persones grans que viuen en municipis petits. 

Sessió de treball Sessió de treball

 

dibuixasd.JPG aw.JPG

Us podeu descarregar el Pla d’acció (aprovat pel Ple del Consell Comarcal) AQUÍ

FASE 3.  Quines accions durem a terme? Implementació del Pla d’acció

A partir de l’aprovació del Pla d’acció pel Ple del Consell Comarcal de la Segarra és el moment de desenvolupar les línies estratègiques i accions prioritzades pels diferents agents que han participat en la seva elaboració.

 

Us podeu descarregar el recorregut del Pla d’inclusió i cohesió social AQUÍ

 

Generalitat de Catalunya

Accions del document


© Consell Comarcal de la Segarra · P/ Jaume Balmes, 3 · 25200 · Cervera ·
Telèfon: 973 531 300 · Fax: 973 532 337 · consell@ccsegarra.cat · www.ccsegarra.cat