Àrees

Esteu aquí: Inici Àrees Serveis d'atenció a les persones Serveis Socials, Salut i Igualtat Programa d'atenció a la dependència
Serveis Socials, Salut i Igualtat

Programa d'atenció a la dependència

Els professionals dels serveis socials bàsics, a cada Ajuntament, informen i  orienten  en el procés de reconeixement de grau de dependència de cada persona i, es gestionen els recursos adequats a cada situació, inclosos en un Pla Individual d'atenció (PIA).

La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat i lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.  


El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts, és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Tramitació:

Pas 1 Sol·licitud de reconeixement de grau de dependència

Per  tramitar aquest reconeixement de grau de dependència, cal presentar la sol·licitud als serveis socials bàsics del Consell Comarcal de la Segarra ubicats a cada ajuntament comarcal. També es pot presentar directament al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Els equips de valoració de la dependència de la Generalitat de Catalunya, es posaran en contacte amb el sol·licitant per a fer la valoració de grau de dependència i, en el termini de 3 mesos, s'emetrà la resolució.

Pas 2 Elaboració del Programa Individual d'Atenció (PIA)

Quan el sol·licitant tingui adquirit un grau de reconeixement podrà  accedir als serveis i prestacions de la cartera de dependència, els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal, un cop rebuda la comunicació per part de la Generalitat de Catalunya, es posaran en contacte amb la persona depenent per realitzar el Programa individual d'atenció (PIA). 

(enllaç a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/proces_de_reconeixement_de_la_situacio_de_dependencia/programa_individual_datencio_pia/

Aquest Programa Individual d'Atenció (PIA) recull els recursos (prestacions o serveis) als que la persona accedirà, per a realitzar-lo es té en compte:

  • Aspectes socials i de l’entorn
  • La seva capacitat econòmica
  • Les seves preferències i necessitats
  • La disponibilitat de recursos a l’hora d’acordar els serveis o prestacions adients a la seva situació personal.

 Pas 3 Resolució del Programa Individual d'Atenció (PIA)

La Generalitat de Catalunya resol el Programa Individual d'Atenció (PIA) amb la proposta de prestacions i/o serveis acordats.

Pas 4 Seguiment pels Serveis Socials Bàsics

La situació personal de les persones amb dependència pot variar en qualsevol moment i, per tal d'adaptar el Programa Individual d'Atenció (PIA) a les noves necessitats, s'estableix una periodicitat de seguiment per part dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de la Segarra.

 

Documentació que cal aportar:

Model de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència (model normalitzat de la Generalitat de Catalunya)   

( Enllaç a  http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99112.pdf)

Més informació i contacte:

Consell Comarcal Segarra

Serveis socials bàsics

serveissocials@ccsegarra.cat

973531300

Les treballadores socials es desplacen als diferents ajuntaments de la comarca. Sol·licitar informació al Consell Comarcal de la Segarra i als respectius ajuntaments.

Normativa:

Normativa de referència en l’àmbit de la dependència (enllaç a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/legislacio/02legislacio_de_referencia_per_ambits_tematics/persones_amb_dependencia/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions del document


© Consell Comarcal de la Segarra · P/ Jaume Balmes, 3 · 25200 · Cervera ·
Telèfon: 973 531 300 · Fax: 973 532 337 · consell@ccsegarra.cat · www.ccsegarra.cat