Àrees

Pla comarcal de ciutadania i immigració

Informes d'estrangeria

Informes d'estrangeria

 Les persones immigrades, han de sol·licitar els informes d'estrangeria per tal d'acreditar:

  • El grau d'integració d'una persona immigrada a Catalunya per accedir a l'arrelament social. 
  • L'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar.
  • L'esforç d'integració per renovar o modificar la residència tempora
  • L'adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

  La persona interessada cal que s’adreci a l’ajuntament on estigui empadronada:

Serveix per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar.

Serveix per acreditar la integració social a Catalunya en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

Serveix per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).

Serveix per  acreditar l'adequació de la vivenda en el procés de renovació d'una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

Més informació:

• Consell Comarcal de la Segarra.

• Al telèfon 012 Immigració.

• Al web de la Direcció General per a la Immigració: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

• A les oficines de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/informacio

 

TRÍPTIC INFORMATIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE ELS INFORMES D'ESTRANGERIA. DESCARREGA'L AQUÍ

Accions del document


© Consell Comarcal de la Segarra · P/ Jaume Balmes, 3 · 25200 · Cervera ·
Telèfon: 973 531 300 · Fax: 973 532 337 · consell@ccsegarra.cat · www.ccsegarra.cat