Àrees

Esteu aquí: Inici Àrees Serveis als municipis Gestió de Residus Instal·lacions del dipòsit controlat de residus
Gestió de Residus

Instal·lacions del dipòsit controlat de residus

                                  entrada abocador.JPG

Dins les instal·lacions del dipòsit controlat de la Segarra hi trobem el dipòsit controlat de residus, la planta de selecció i embalatge de paper i cartró, la deixalleria comarcal i l’estació meteorològica.

El titular de les instal·lacions és el Consell Comarcal de la Segarra. La gestió és indirecta, mitjançant concessió. L’empresa concessionària actual és GBI Serveis S.A.U.

 

Ubicació i horari

Les instal·lacions estan situades al municipi de Cervera.

Afores, s/n, de Cervera.

Horari de descàrrega de materials de 9 a 13 h.

 Plànol ubicació dipòsit controlat de la Segarra.

     mapa abocador cervera.JPG

 

DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS

El dipòsit controlat és el que nosaltres coneixem com abocador. Es va inaugurar el 1992 amb la creació del primer vas. El 2004 es va fer una ampliació del vas amb una capacitat de 225.000 m3. Actualment el dipòsit controlat té dues parts: una part clausurada (la part de l’inici) i l’altra part que s’està explotant.

  foto abocador.JPG

AR Guissona.JPG

El dipòsit controlat de la Segarra és de classe II, ja que està equipat específicament per admetre totes aquelles fraccions dels residus municipals que no es poden valoritzar.

Els residus que s’hi admeten són els que es recullen el dimarts amb el porta a porta, el rebuig, els dipositats al contenidor de rebuig de les poblacions de menys de 800 habitants, així com, els residus d’indústries de la comarca que són assimilables a municipals. Aquests residus són els inclosos en el grup 20 del Catàleg Europeu de Residus (CER).

 

Parts i funcionament del dipòsit controlat

Els dipòsits controlats de residus tenen:

1.    Tanca perimètrica.

2.    Oficina de control i recepció.                           

3.    Bàscula de pesatge.

4.    Magatzem de manteniment.

5.    Rasa perimètrica.

6.    Bassa decantació de les aigües pluvials.

7.    Bassa d’emmagatzematge de lixiviats.

8.    Vas de deposició format per: murs de contenció de residus, capa de graves,  làmina de  PEAD,  xarxa de recollida de lixiviats).

9.   Xarxa piezomètrica de controls de les aigües subterrànies.

      10.  Recollida i evacuació del biogàs a través de xemeneies.

 

         parts abocador2.jpg

 

Funcionament

Els vehicles recullen el rebuig de la comarca, quan arriben a les instal·lacions es pesa. Tot seguit es descarrega els residus dins del vas del dipòsit. Dins del vas una màquina s’encarrega de compactar els residus perquè ocupin el mínim espai possible. I per últim, aquests es cobreixen amb terres per evitar la presència de volàtils, males olors i atracció per als animals.

Amb el pas del temps els residus sofreixen una degeneració que provoca que produeixen gasos i líquids. Tant els gasos com els líquids s’han de controlar. Els gasos mitjançant torxes de combustió. Els líquids, coneguts com a lixiviats, es captaran a través dels conductes que ajuden a evacuar-los del dipòsit controlat fins a les basses. El procés d’aquests finalitza quan una empresa externa els recull i els realitza el tractament.

Per controlar que tots els paràmetres del dipòsit controlat siguin correctes periòdicament es realitza una visita d’una entitat ambiental de control on realitza analítiques d’aigües freàtiques, lixiviats, control de piezòmetres...

Un cop finalitzada la seva vida útil, s’haurà de dur a terme un període obligatori de gestió de postclausura, durant el qual es controlaran tot un seguit de paràmetres relacionats amb el control del dipòsit de residus.

 

Legislació sobre dipòsits controlats de residus

-        DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. Cliqueu AQUÍ

-       DECRET  69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió en els dipòsits controlats. Cliqueu AQUÍ.

 

PLANTA DE SELECCIÓ I EMBALATGE DE PAPER I CARTRÓ

planta selecció cartró.JPG 

La planta de selecció i embalatge de paper i cartró és una planta de recepció del cartró recollit selectivament en la qual es fa el premsat, embalat i emmagatzematge.

 

Funcionament de la planta

·         Descàrrega del paper i cartró domèstic, comercial i industrial.

·         Separació dels impropis del cartró recollit.

·         Premsa i embalatge del paper i cartró.

·         Distribució del paper i cartró a les empreses per al seu reciclatge.

 

DEIXALLERIA COMARCAL    

deixalleria comarcal.png

 

Una altra instal·lació és la deixalleria comarcal on la principal funció és de recepció i d’emmagatzematge dels residus especials que es recullen, ja que ha quedat obsoleta amb la posada en funcionament de la deixalleria de Cervera, de Guissona i la deixalleria mòbil. 

 

ESTACIÓ METEOROLÒGICA

estació meteo cervera.jpg

 

L’estació meteorològica que disposem a les instal·lacions del dipòsit controlat és una instal·lació destinada a mesurar i registrar regularment diverses variables meteorològiques.

Instruments que hi trobem:

·         Termòmetre, mesura temperatures.

·         Baròmetre, mesura pressió atmosfèrica.

·         Pluviòmetre, mesura quantitat de precipitació.

·         Psicròmetre, mesura la humitat relativa.

·         Piranòmetre, mesura la insolació solar.

·      Anemòmetre, mesura la velocitat del vent i el penell per registrar la seva direcció.

L’estació forma part de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de Catalunya.

La informació es transmet a través de ràdio digital, tecnologia GSM o satèl·lit.

Accions del document


© Consell Comarcal de la Segarra · P/ Jaume Balmes, 3 · 25200 · Cervera ·
Telèfon: 973 531 300 · Fax: 973 532 337 · consell@ccsegarra.cat · www.ccsegarra.cat