Àrees

Esteu aquí: Inici Àrees Serveis als municipis Gestió d´Aigues de la Segarra Organització de GAS
Gestió d´Aigues de la Segarra

Organització de GAS

Els òrgans de govern de l’organisme autònom local “Gestió d’Aigües de la Segarra” són:

a) El president o la presidenta

b) La Junta de Govern

1. La Junta de Govern està formada per:

a) El president o la presidenta

b) Els vocals següents:

- Cinc consellers comarcals designats pel Ple de la Corporació: tres d’entre els que integren l’equip de govern i dos d’entre els que integren els grups de l’oposició, a designar entre ells.

- Un alcalde designat pel Consell d’Alcaldes.

2. També formen part de la Junta de Govern el Director/a General i el Director/a o tècnic/a, els quals assistiran a les sessions amb veu i sense vot.

3. Actua com a secretari o secretària el del Consell Comarcal de la Segarra o el funcionari o la funcionària en qui delegui.

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA. Descarrega't aquí el document.

Descarrega't aquí el REIAL DECRET 140/2003 de 7 de febrer pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

Accions del document


© Consell Comarcal de la Segarra · P/ Jaume Balmes, 3 · 25200 · Cervera ·
Telèfon: 973 531 300 · Fax: 973 532 337 · consell@ccsegarra.cat · www.ccsegarra.cat